Sponzoři našeho Dětského domova

Dobrý den dámy a pánové,

pokud jste již sponzory Dětského domova Telč, nebo o tomto uvažujete, děkuji Vám za děti i za sebe. Věcné i finanční dary budou použity výhradně ve prospěch dětí a nebudou suplovat finance zřizovatele.

Využití je zejména na zájmové a volnočasové aktivity dětí, nákup materiálu na výtvarnou, sportovní aj. činnost. Vaší i naší činností umožníme dětem prožít o něco radostnější dětství.

Finance se soustřeďují na účtu OPS „Čtyřlístek“ Dětského domova Telč. Je možné zveřejnit logo sponzorské firmy a uzavřít darovací smlouvu.

Vážení sponzoři,
svoje sponzorské dary můžete poukazovat na náš bankovní účet : 100456646/0300
.

Děkujeme za jakoukoliv formu sponzorského daru – věcný i finanční, účelový i dle potřeb DD.

Kontakt
Dětský domov Telč, Mgr. Milan Opravil – ředitel DD, mob: 602 559 846, email – telc.dr@seznam.cz.